ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัดโพธิ์ศรี ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม


วัดโพธิ์ศรี
ถนนสุนทรวิจิตร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


ถนนสุนทรวิจิตร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
หอพระทอง  มองเห็นเป็นสิ่งแรก  จากซุ้มประตู


สิม  หรือ   พระอุโบสถ  วัดโพธิ์ศรีพระประธาน  ของวัดโพธิ์ศรี

หอพระทอง  วัดโพธิ์ศรี


พระทอง  พระพุทธรูปอายุเก่าแก่และสำคัญ ของวัดโพธิ์ศรี
ศาลาการเปรียญ  วัดโพธิ์ศรี
ศาลาการเปรียญ  วัดโพธิ์ศรี


มองจากศาลาการเปรียญ


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooประมวลภาพ  วันวิสาขบูชา  2555   ที่   วัดโพธิ์ศรี
วันที่    4   มิถุนายน   2555


บรรยากาศ การเวียนเทียน ในคืนวันวิสาขบูชา  ที่ วัดโพธิ์ศรี


บรรยากาศ ของการเวียนเทียน  วันวิสาขบูชา   2555   ที่  วัดโพธิ์ศรี
ในคืน  วันที่    4     มิถุนายน    2555