ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัดธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


 

วัดธาตุศรีคูณ
ตำบลนาแก   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   48130

วัดธาตุศรีคูณ
ตำบลนาแก   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   48130


พระธาตุศรีคุณ
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   48130

 
 
 
 
 
 

ด้านหลังองค์พระธาตุศรีคุณ


พระคาถาไหว้พระธาตุศรีคูณ

 

ประวัติพระธาตุศรีคูณ

 

รายนามโยมอุปัฎฐากผู้บริจาคในการก่อสร้างพระธาตุศรีคูณองค์ใหม่
ที่สร้างครอบพระธาตุศรีคูณองค์เดิม

 

ศาลาการเปรียญเก่าแก่ อายุกว่า  83  ปีแล้ว

 

ศาลายายเมาะ ฟองสมุทร  มีวัตถุมงคลให้บูชา


ศาลายายเมาะ ฟองสมุทร 


ทำบุญให้วัดแล้วรับการประพรมน้ำมนต์  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง


ป้ายชื่อ วัดธาตุศรีคูณ  ตั้งอยู่หัวมุมถนน

 
 

ประตูทางเข้าด้านหน้า  วัดธาตุศรีคูณ


ป้ายบอกระยะทางการไป นมัสการพระธาตุอีก  6  วัด


ประวัติพระธาตุศรีคูณ  ที่หน้าวัดธาตุศรีคูณ


ประตูด้านข้าง  วัดธาตุศรีคูณ
อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130


การบูรณะปฎิสังขรณ์  สร้างพระธาตุศรีคูณ องค์ใหม่ ครอบพระธาตุศรีคูณ องค์เดิม


พระธาตุศรีคูณ  ระหว่างการบูรณะปฎิสังขรณ์
วัดธาตุศรีคูณ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนมพระธาตุศรีคูณ  ยังอยู่ระหว่างการบูรณะ  (  จะอัปเดทอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ )
บันทึกเมื่อ  วันที่    23    พฤศจิกายน    2554


หอพระ


สภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก


หอกลอง วัดธาตุศรีคูณ


ศาลาการเปรียญวัดธาตุศรีคูณ


ศาลาการเปรียญ  สร้างในปี พ.ศ  2472  มีการซ่อมแซมบูรณะถึง  2  ครั้ง


วันนี้มีการทำบุญ     
(    วันที่    23    พฤศจิกายน   2554   )โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดธาตุศรีคูณ  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม  48130วัดธาตุศรีคูณ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   48130