ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดศรีสุมังคล์ บ้านนาเขเหนือ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


วัดศรีสุมังคล์
บ้านนาเขเหนือ  ตำบลนาเข  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม






ศาลาการเปรียญ และ พระอุโบสถ


" สิม "  พระอุโบสถ  มีขนาดเล็ก เรียบง่าย ธรรมดาๆ  แต่สวย




พระอุโบสถ ของวัดศรีสุมังคล์  มีขนาด สัดส่วน และองค์ประกอบที่ลงตัวดีมาก
สังเกตุว่า  บันใด ที่มีความกว้างเท่ากับตัวอาคาร  ทำให้ พระอุโบสถเล็กๆนี้ ดู " อลังการ " 














องค์ประกอบ และ สัดส่วน ที่ไม่มาก , ไม่น้อย , พอดี และ ลงตัว  จึงไม่มีที่ติ






คงไม่ใช่ วิหาร  หรือ ศาลา  แต่น่าจะเป็น  ตู้ ( กระจก ) เก็บพระกลางแจ้ง








โรงเก็บเรือยาว


ห้องน้ำใหม่ สะอาด










กุฏิพระ มีอยู่ 3 หลัง  พระเณรมีน้อยรูป  แต่วัดก็สะอาดดี


อุทยาน ( รูปปั้น ) สิงสาราสัตว์  มีแทบทุกชนิดสายพันธุ์ ( ทั้งในและนอกประเทศ )


ยีราฟ สิงห์โต แพะ กระต่าย ฯลฯ




หอระฆัง  วัดศรีสุมังคล์






 วัดศรีสุมังคล์
บ้านนาเขเหนือ  ตำบลนาเข  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม



วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Wat That Mahachai , Plapak Nakhonphanom


วัดธาตุมหาชัย

ตั้งอยู่เลขที่  196 / 2 บ้านมหาชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160




ประตูวัด  ทางเข้าสำคัญ


จากประตูวัด  สามารถมองเห็น องค์พระธาตุมหาชัย ได้แต่ย่างก้าวแรกที่เดินเข้าไปในวัด





"  หอไตร  "   ตั้งกลางสระน้ำ


กำแพงแก้ว  พระธาตุมหาชัย


ความสวยงามของ ซุ้มประตู กำแพงแก้ว


ซุ้มประตู กำแพงแก้ว  ทางเข้าไปสักการะ พระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัย



คลิป  พระธาตุมหาชัย













ลานบูชา พระธาตุมหาชัย




คำบูชา พระธาตุมหาชัย



ป้ายบอกทาง  ภายในวัดธาตุมหาชัย


ศาลาธรรม






ศาลา จำหน่ายหนังสือ และ ของที่ระลึก



หอไตร กลางน้ำ



ลานธรรม




พระอุโบสถ  วัดธาตุมหาชัย



ศาลาการเปรียญ



ภายในศาลาการเปรียญ





หอพระ



ภายใน " หอพระ  "






หอพระ วัดธาตุมหาชัย



หอกลองใหญ่


กลองใหญ่


ศาลาพักคอย  ที่หน้าวัด



ศาลาน้ำปานะ




ประตูวัดธาตุมหาชัย  ด้านหลังวัด




ประตูวัด ( ด้านใน )



ถนนหน้าวัดธาตุมหาชัย  บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย


วัดธาตุมหาชัย  ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท หมายเลข 2006  และ 2009


วัดธาตุมหาชัย
เลขที่ 196 / 2 บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160