ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดศรีสุมังคล์ บ้านนาเขเหนือ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


วัดศรีสุมังคล์
บ้านนาเขเหนือ  ตำบลนาเข  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม


ศาลาการเปรียญ และ พระอุโบสถ


" สิม "  พระอุโบสถ  มีขนาดเล็ก เรียบง่าย ธรรมดาๆ  แต่สวย
พระอุโบสถ ของวัดศรีสุมังคล์  มีขนาด สัดส่วน และองค์ประกอบที่ลงตัวดีมาก
สังเกตุว่า  บันใด ที่มีความกว้างเท่ากับตัวอาคาร  ทำให้ พระอุโบสถเล็กๆนี้ ดู " อลังการ " 


องค์ประกอบ และ สัดส่วน ที่ไม่มาก , ไม่น้อย , พอดี และ ลงตัว  จึงไม่มีที่ติ


คงไม่ใช่ วิหาร  หรือ ศาลา  แต่น่าจะเป็น  ตู้ ( กระจก ) เก็บพระกลางแจ้ง
โรงเก็บเรือยาว


ห้องน้ำใหม่ สะอาด


กุฏิพระ มีอยู่ 3 หลัง  พระเณรมีน้อยรูป  แต่วัดก็สะอาดดี


อุทยาน ( รูปปั้น ) สิงสาราสัตว์  มีแทบทุกชนิดสายพันธุ์ ( ทั้งในและนอกประเทศ )


ยีราฟ สิงห์โต แพะ กระต่าย ฯลฯ
หอระฆัง  วัดศรีสุมังคล์


 วัดศรีสุมังคล์
บ้านนาเขเหนือ  ตำบลนาเข  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนมวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Wat That Mahachai , Plapak Nakhonphanom


วัดธาตุมหาชัย

ตั้งอยู่เลขที่  196 / 2 บ้านมหาชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160
ประตูวัด  ทางเข้าสำคัญ


จากประตูวัด  สามารถมองเห็น องค์พระธาตุมหาชัย ได้แต่ย่างก้าวแรกที่เดินเข้าไปในวัด

"  หอไตร  "   ตั้งกลางสระน้ำ


กำแพงแก้ว  พระธาตุมหาชัย


ความสวยงามของ ซุ้มประตู กำแพงแก้ว


ซุ้มประตู กำแพงแก้ว  ทางเข้าไปสักการะ พระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัยคลิป  พระธาตุมหาชัย

ลานบูชา พระธาตุมหาชัย
คำบูชา พระธาตุมหาชัยป้ายบอกทาง  ภายในวัดธาตุมหาชัย


ศาลาธรรม


ศาลา จำหน่ายหนังสือ และ ของที่ระลึกหอไตร กลางน้ำลานธรรม
พระอุโบสถ  วัดธาตุมหาชัยศาลาการเปรียญภายในศาลาการเปรียญ

หอพระภายใน " หอพระ  "


หอพระ วัดธาตุมหาชัยหอกลองใหญ่


กลองใหญ่


ศาลาพักคอย  ที่หน้าวัดศาลาน้ำปานะ
ประตูวัดธาตุมหาชัย  ด้านหลังวัด
ประตูวัด ( ด้านใน )ถนนหน้าวัดธาตุมหาชัย  บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย


วัดธาตุมหาชัย  ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท หมายเลข 2006  และ 2009


วัดธาตุมหาชัย
เลขที่ 196 / 2 บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160