ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดวังโน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


วัดวังโน
เลขที่   84   หมู่  2   บ้านวังโน  ตำบลหนองโพธิ์  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
วัดวังโน บ้านวังโน ตำบลหนองโพธิ์  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
พระใหญ่  วัดวังโน   ระหว่างการก่อสร้าง


วัดวังโน
เลขที่  84   หมู่  2   บ้านวังโน   ตำบลหนองโพธิ์  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม   48130