ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัดโพธิ์ไชย บ้านสะพัง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมวัดโพธิ์ไชย
บ้านสะพัง  ตำบลรามราช  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
บนถนนสาย 2019   นามูลฮิ้น อำเภอเมืองนครพนม -  นาผักปอด อำเภอท่าอุเทน


วัดโพธิ์ไชย
บ้านสะพัง ตำบลรามราช  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม


ที่หน้าบันของซุ้มประตูวัด  ประดับตราพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ที่หน้าบันของพระอุโบสถ ประดับตราพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พระเจดีย์  วัดโพธิ์ไชย


ความเรียบๆของฐานรูปกล่องเหลี่ยม ผสมสีทองของเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
การประดับประดาลวดลายแต่พองาม  ก็ทำให้พระเจดีย์องค์นี้สร้างศรัทธาได้


ถ้าไม่ติว่าเป็นของสร้างใหม่  พระเจดีย์องค์นี้ สวยมากทุกมุมมองพระเจดีย์ องค์นี้มีฐานรูปกล่องสี่เหลี่ยม ผสมกับเจดีย์ทรงระฆัง มียอดแหลม
เมื่อดูรวมๆแล้วสวยงาม  มีความสมดุลและลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ


วัดโพธิ์ไชย บ้านสะพัง  ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมชาวบ้านสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  ยินดีต้อนรับ
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วัดมรุกขนคร
บ้านดอนนางหงส์ท่า ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

พระมหาธาตุเจดีย์
วัดมรุกขนคร บ้านดอนนางหงส์ท่า ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระมหาธาตุเจดีย์
วัดมรุกขนคร  ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัดพุทธสีมา บ้านกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมวัดพุทธสีมา
บ้านกุดฉิม  ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


วัดพุทธสีมา  สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2533  โดยพัฒนาจากของสิ่งก่อสร้างเก่าที่มีอยู่เดิม


สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของวัดพุทธสีมา  ก็คือ " สิมเก่า " หลังที่อยู่ตรงหน้านี้


จากรูปพรรณสันฐานภายนอก  ก็บ่งบอกถึงความเป็น " สิมอีสานแท้ๆ "
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าชาวบ้านกุดฉิม  เขาว่าเกิดมาก็เห็น " สิม " หลังนี้แล้ว


ที่หน้าจั่วก็ลายปูนปั้นเป็นรูปครุฑ  และมีตัวหนังสือเขียนว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ 2469 - 2475
ก็แสดงว่า " สิมเก่า " หลังนี้  มีอายุประมาณ 79 - 85 ปี  


ลวดลายปูนปั้นที่ผนังสิม  ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ปกครองอินโดจีนในสมัยนั้น


การเจาะช่องหน้าต่างโค้งและช่องแสงเล็ก  แสดงอิทธิพลสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอย่างชัดเจน
 


ความขัดแย้ง แต่ กลมกลืน  หรือ ความแตกต่าง แต่ ประณีประนอม
ระหว่าง " สิมแบบรัตนโกสินทร์ " กับ " สิมแบบอีสาน "เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสองค์ก่อน


วัดพุทธสีมา  บ้านกุดฉิม  ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม