ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัดจอมพล บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วัดจอมพล
บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันนี้ที่วัดมีงานศาลาการเปรียญศาลาการเปรียญ มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่นิยมในวัดแถบอีสานตอนเหนือ
การออกแบบที่เรียบง่าย มีรูปด้านที่สมดุลแบบอสมมาตร  ทำให้ลงตัวน่าประทับใจ
สิม หรือ พระอุโบสถ สร้างขึ้นใหม่ของวัดจอมพล
วัดจอมพล บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัดโพธิ์ศรี บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วัดโพธิ์ศรี
บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

อุโบสถ หรือ สิมเก่า นี้  สร้างในปี 2476 หรือ มีอายุ 78 ปีแล้ว


ดูลักษณะภายนอกแล้ว  ก็คงสร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอิทธิพลอยู่บนสองฟากของลุ่มน้ำโขง

ศาลาหลังนี้  ขาดคุณลักษณะที่สมควรมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  แต่ก็ดูสวยดี


สรุปว่าศาลาหลังนี้ นับเป็นศาลาริมน้ำโขงที่สวยที่สุดของอำเภอธาตุพนม ถ้าไม่ติว่าเป็นทรงไทย 


 วัดโพธิ์ศรี บ้านน้ำก่ำกลาง หมูู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัดราษฏร์สวัสดิ์ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


วัดราษฏร์สวัสดิ์
เลขที่ 16 หมู่ 1 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

บาตรดำคว่ำ  มีความหมายอย่างไร  ใครทราบบ้าง  ?


ความกลมกลืน ของใหม่ กับ ของเก่าคลาสสิค


ศาลาการเปรียญ ที่ดูคลาสสิคมาก มีศิลปะและคุณค่าทางสถาปัตยกรรม


ควรแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง  และต้องบูรณาการให้ถูกต้องตามหลักวิชาด้วย


การออกแบบสมมาตร  ตามสมัยนิยมเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองประเทศแถบอินโดจีนวัดราษฏร์สวัสดิ์
หมู่ 1 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม