ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัดพุทธสีมา บ้านกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมวัดพุทธสีมา
บ้านกุดฉิม  ตำบลกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


วัดพุทธสีมา  สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2533  โดยพัฒนาจากของสิ่งก่อสร้างเก่าที่มีอยู่เดิม


สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของวัดพุทธสีมา  ก็คือ " สิมเก่า " หลังที่อยู่ตรงหน้านี้


จากรูปพรรณสันฐานภายนอก  ก็บ่งบอกถึงความเป็น " สิมอีสานแท้ๆ "
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าชาวบ้านกุดฉิม  เขาว่าเกิดมาก็เห็น " สิม " หลังนี้แล้ว


ที่หน้าจั่วก็ลายปูนปั้นเป็นรูปครุฑ  และมีตัวหนังสือเขียนว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ 2469 - 2475
ก็แสดงว่า " สิมเก่า " หลังนี้  มีอายุประมาณ 79 - 85 ปี  


ลวดลายปูนปั้นที่ผนังสิม  ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ปกครองอินโดจีนในสมัยนั้น


การเจาะช่องหน้าต่างโค้งและช่องแสงเล็ก  แสดงอิทธิพลสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอย่างชัดเจน
 


ความขัดแย้ง แต่ กลมกลืน  หรือ ความแตกต่าง แต่ ประณีประนอม
ระหว่าง " สิมแบบรัตนโกสินทร์ " กับ " สิมแบบอีสาน "เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสองค์ก่อน


วัดพุทธสีมา  บ้านกุดฉิม  ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น