ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


งานยกช่อฟ้า วัดสว่างสุวรรณาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
วันท่  17  พฤษภาคม  2554


หอระฆัง และ หอกลอง วัดสว่างสุวรรณาราม


พระอุโบสถ  วัดสว่างสุวรรณาราม


หอพระ

วัดสว่างสุวรรณาราม
บ้านหนองแสง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


พระธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
วัดธาตุประสิทธิ์
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
เฮือนไทญ้อ


ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์


โรงเรียนปริยัติธรรม วัดธาตุประสิทธิ์

กุฏิของพระและเณร
พระอุโบสถ ของวัดพระธาตุประสิทธิ์

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ์

พระอุโบสถ ของวัดพระธาตุประสิทธิ์
คำนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ 


พระธาตุประสิทธิ์  ในวันฝนพรำ


ศาลาการเปรียญ  ( เก่า ) วัดธาตุประสิทธิ์


ศาลาการเปรียญ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม


เป็นที่น่าเสียดาย  ที่วันนี้มีฝนพรำ  ก็เลยได้ภาพสวยคมไม่ได้อย่างใจวัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม