ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดอัครเทวดากาเบรียล ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
บนถนนสาp นครพนม - ท่าอุเทน กม.16แค่สายตาสัมผัส  ก็บอกได้ถึง ความสงบ ศักดิ์สิทธ์ และสูงส่ง โดยไม่จำเป็นต้องบรรยาย                         โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล แห่งวัดอัครเทวดาคาเบรียล
                          ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม


วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดมเหศรสุภาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

                   วัดมเหศรสุภาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม