ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


งานยกช่อฟ้า วัดสว่างสุวรรณาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
วันท่  17  พฤษภาคม  2554


หอระฆัง และ หอกลอง วัดสว่างสุวรรณาราม


พระอุโบสถ  วัดสว่างสุวรรณาราม


หอพระ

วัดสว่างสุวรรณาราม
บ้านหนองแสง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น