ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมงาน " สมโภชเจ้าพ่อหมื่น 6 - 11 พย 2554 " ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนมศาลเจ้าพ่อหมื่น ( จำลอง )
ที่ใช้ทำพิธี  การกราบไหว้ของประชาชน  ตลอดงานการสมโภชเจ้าพ่อหมื่นเชิญร่วมงาน สมโภชเจ้าพ่อหมื่น จังหวัดนครพนม  ประจำปี 2554 แผงใบทำนาย  จากการเสี่ยงเซียมซี


เทพเจ้าปางต่างๆ


เวทีพิธีการของงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น  ประจำปี  2554


บนเวทีงานสมโภช เจ้าพ่อหมื่น  จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2554
วันที่   7    พฤศจิกายน   2554
บริเวณเวทีการแสดงงิ้ว  ที่ ลานตะวันเบิกฟ้า


เต๊นต์จำหน่ายอาหาร


บรรยากาศน่านั่งพักผ่อน
บริเวณงาน  จัดที่ "  ลานจันทร์ส่องหล้า  "   เทศบาลเมืองนครพนม


 เวทีการแสดงงิ้ว
ศาลเจ้าพ่อหมื่นจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร  อ.เมือง   จ.นครพนม
ขอเชิญร่วมงาน  "  สมโภชเจ้าพ่อหมื่น  6 - 11  พย  2554  "  
ลานตะวันเบิกฟ้า     ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น