ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศาลปู่ตา ตาแสง นาถ่อน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ศาลปู่ตา ตาแสง นาถ่อน
อยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข  นพ. 3013  สายหนองยาว - นาแก
บ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110


ศาลปู่ตา ตาแสง นาถ่อน
บ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
ศาลปู่ตา ตาแสง นาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม"  ปู่ตา ตาแสง  "
สถิตย์อยู่ ณ   ศาลปู่ตา  ตาแสง  นาถ่อน
ศาลบรรพชน " ตาแสง "  อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวนาถ่อน มายาวนาน


ศาลปู่ตา ตาแสง นาถ่อน  
อยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข  นพ. 3013  สายหนองยาว - นาแก
บ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น