ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ศาล " ปู่ตาบ้านเวินพระบาท " ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


" ศาลปู่ตาบ้านเวินพระบาท " ของชาวกะเลิงตำบลเวินพระบาท 
บ้านเวินพระบาท หมู่ 1  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ศาลปู่ตาบ้านเวินพระบาท  ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขง


เสาปูนนี้ ใช้วางเครื่องไหว้ผ้าสีแดง เป็นเอกลักษณ์ของศาลปู่ตา


ประตูเหล็กนี้  จะเปิดปีละ 1 ครั้งเท่านั้นแท่นบูชา ในศาลปู่ตาบ้านเวินพระบาท หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท
เครื่องไหว้ จะมี สุรา น้ำหวาน ดอกไม้ และ เทียน


ศาลปู่ตาแห่งนี้  เป็นที่เคารพและนับถืออย่างสูงของชาวกะเลิงบ้านยางนกเหาะและเวินพระบาท


ลุงใบ  ภูมิชัย ชาวบ้านยางนกเหาะ  พาชมศาลปู่ตาบ้านเวินพระบาท ในครั้งนี้

การเลือกที่ตั้งของ " ศาลปู่ตา " จะพิจารณาที่ดินที่เป็น " โคก " หรือ ที่ดอน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น