ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัดโพธิ์ศรี บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วัดโพธิ์ศรี
บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

อุโบสถ หรือ สิมเก่า นี้  สร้างในปี 2476 หรือ มีอายุ 78 ปีแล้ว


ดูลักษณะภายนอกแล้ว  ก็คงสร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอิทธิพลอยู่บนสองฟากของลุ่มน้ำโขง

ศาลาหลังนี้  ขาดคุณลักษณะที่สมควรมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  แต่ก็ดูสวยดี


สรุปว่าศาลาหลังนี้ นับเป็นศาลาริมน้ำโขงที่สวยที่สุดของอำเภอธาตุพนม ถ้าไม่ติว่าเป็นทรงไทย 


 วัดโพธิ์ศรี บ้านน้ำก่ำกลาง หมูู่ 1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น