ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

วัดโคกสว่าง บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วัดโคกสว่าง
บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
สิม หรือ พระอุโบสถ ของวัดโสกแมว


เป็น " สิม " ก่อสร้างใหม่ แบบศิลปะรัตนโกสินทร์


ศาลาการเปรียญ ( ใหม่ )  วัดโสกแมว
มีเอกลักษณ์ในเรื่อง ภาพวาด " พุทธชาดก " รอบตัวศาลาการเปรียญภาพจิตรกรรมฝาผนัง " พุทธชาดก " เขียนได้สวยงาม ขอชมผู้เขียนที่มีความตั้งใจดีศาลาการเปรียญเก่า  มีรูปทรงสวยงามตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน
กุฏิพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกแมว  ตั้งอยู่ในวัดโสกแมวหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
ณ วัดโคกสว่าง ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


ศูนย์เด็กปฐมวัยวัดโสกแมว

ภายในศูนย์เด็กปฐมวัยวัดโสกแมว


วัดโคกสว่าง บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น