ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

หอเจ้าปู่ถลา ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
ตั้งบนถนนสายธาตุน้อย - นาแก หมู่ที่ 2 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าปู่ถลา ตั้งอยู่ท้ายเมืองเรณูทางทิศตะวันตก ห่างจากวัดปัจฉิมาวาสประมาณ 200 เมตร ชาวผู้ไทยเรณูนครจะพร้อมใจกันเซ่นไหว้ปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้มี ช้าง(เหล้าไห) ม้า(สุรา) อาหราจะต้องนำวัวเป็น ๆ ไปเชือดที่บริเวณศาลเจ้าปู่ถลาแล้วทำ "ลาบเลือด" ซึ่งเป็นของโปรดสำหรับเจ้าปู่และแกงเนื้อวัว การเซ่นไหว้เจ้าปู่ถลา ลูกหลานชาวเรณูเรียกว่า "แก้บะ" เมื่อลูกหลานชาวผู้ไทยเรณูนครบนหรือฮ้องเจ้าปู่ช่วยทุกครั้งจะต้องแก้บน การแก้บน(แก้บะ) ใช้อาหารสองอย่าง คือ พาข้าวแดงพาแกงร้อน และวัวเป็นตัวตามที่ผู้บนได้บอกเจ้าปู่ไว้ หากลูกหลานผู้ใดละเลยผู้บนจะได้รับภัยพิบัติทั้งแก่ตนเองและบุตรหลานทันที อาหารที่เหลือจากเจ้าปู่ เมื่อเจ้าปู่อิ่มแล้ว ลูกหลานสามารถกินได้


ถนนธาตุน้อย - นาแก


ถนนธาตุน้อย - นาแก  มองจากศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
หอเจ้าปู่ถลา
ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร


เจ้าปู่ถลาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวผู้ไทยเรณูนคร ให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งอันดีงาม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต
ภายในศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร"เจ้าปู่ถลา" คือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยเรณูนคร เป็นมเหศักดิ์ หลักเมืองที่ชาวผู้ไทยเรณูนครให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อมาว่าเชิญมาจากเมืองวัง ทุก ๆ ปีจะมีพิธีเซ่นไหว้ปีละครั้ง เพื่อให้ท่านจะคุ้มครองบ้าน ลูกหลาน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้าลูกหลานปู่ต้องการให้ท่านช่วย จงจุดธูปบอกกล่าว แม้อยู่ที่อัตคัตไม่มีธูปเทียน ก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและอธิษฐานบนบานขอให้ท่านช่วยเหลือในกิจการใด เจ้าปู่ถลาจะไปช่วยทันที ลูกหลานชาวผู้ไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่แห่งหนตำบลใด จะถือว่าตนเองเป็น "หลานปู่" เจ้าปู่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทุกอย่างให้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ประมวลภาพการทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าปู่ถลา ในปีที่ผ่านมา


หอเจ้าปู่ถลา


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
ถนนธาตุน้อย - นาแก  หมู่ 2 ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น