ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศาลเจ้าพ่อคำแดง เทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าพ่อคำแดง
ถนนราษฏร์บำรุง หมู่ 5 เทศบาลตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
ศาลเจ้าพ่อคำแดง  เทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าพ่อคำแดง  เป็นศาลเจัาสำคัญ  ที่ชาวอำเภอบ้านแพง  ให้ความเคารพนับถือ และใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมานมนานแล้ว  โดย เทศบาลตำบลบ้านแพง จะเป็นผู้ดูแลซ่อมแซม และทำนุบำรุง
ในทุกๆปี  จะมีพิธีบูชากราบไหว้เจ้าพ่อคำแดงในเดือนธันวาคม
ศาลเจ้าพ่อคำแดง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
ศาลเจ้าพ่อคำแดง
เทศบาลตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น