ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Wat That Mahachai , Plapak Nakhonphanom


วัดธาตุมหาชัย

ตั้งอยู่เลขที่  196 / 2 บ้านมหาชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160
ประตูวัด  ทางเข้าสำคัญ


จากประตูวัด  สามารถมองเห็น องค์พระธาตุมหาชัย ได้แต่ย่างก้าวแรกที่เดินเข้าไปในวัด

"  หอไตร  "   ตั้งกลางสระน้ำ


กำแพงแก้ว  พระธาตุมหาชัย


ความสวยงามของ ซุ้มประตู กำแพงแก้ว


ซุ้มประตู กำแพงแก้ว  ทางเข้าไปสักการะ พระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัยคลิป  พระธาตุมหาชัย

ลานบูชา พระธาตุมหาชัย
คำบูชา พระธาตุมหาชัยป้ายบอกทาง  ภายในวัดธาตุมหาชัย


ศาลาธรรม


ศาลา จำหน่ายหนังสือ และ ของที่ระลึกหอไตร กลางน้ำลานธรรม
พระอุโบสถ  วัดธาตุมหาชัยศาลาการเปรียญภายในศาลาการเปรียญ

หอพระภายใน " หอพระ  "


หอพระ วัดธาตุมหาชัยหอกลองใหญ่


กลองใหญ่


ศาลาพักคอย  ที่หน้าวัดศาลาน้ำปานะ
ประตูวัดธาตุมหาชัย  ด้านหลังวัด
ประตูวัด ( ด้านใน )ถนนหน้าวัดธาตุมหาชัย  บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย


วัดธาตุมหาชัย  ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท หมายเลข 2006  และ 2009


วัดธาตุมหาชัย
เลขที่ 196 / 2 บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น