ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า หมู่ 1 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


วัดอรัญญวิเวก
บ้านข่า หมู่ 1 ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 48150
วัดอรัญญวิเวก  บ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม


ศาลาประชาสัมพันธ์  วัดอรัญญวิเวกที่ศาลานี้  มีของที่ระลึก และ วัตถุมงคล จำหน่าย

พระเจดีย์ทอง  วัดอรัญญวิเวก


มีห้องน้ำสะอาดให้บริการ


ศาลาการเปรียญกุฏิ พระ ( เก่า )กุฏิ พระ เณร


กุฏิ หลังนี้  หลวงปู่ตื้อ เคยใช้พำนักเมื่อครั้งยังมีชีวิต


พระอุโบสถ  วัดอรัญญวิเวก


พิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ  อจลธมฺโม


พระเจดีย์  วัดอรัญญวิเวก


คุณพ่อ ชิน   ทีสุกะ  มัคทายก วัดอรัญญวิเวก
                                      สัมภาษณ์  คุณพ่อ ชิน  ทีสุกะ  มัคทายก  วัดอรัญญวิเวก

พิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ  อจลธมฺโมพิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ  อจลธมฺโมพิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ  อจลธมฺโม

Luang Pu Tue  Ajaraya Thammo  Museum
Wat Arun Ya Wi Wake
Ban Kha , Sri SongKhram , Nakhonphanom  Thailand
โถงทางเข้า  พิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ


ระเบียงพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่าง

โถงบันใด


โถงบันใด ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์


รูปจำลอง  หลวงปู่ตื้อ  ประดิษฐาน ในบุษบก


รูปหล่อสัมฤทธิ์  ของ  หลวงปู่ตื้อมุมแสดงนิทรรศการ  อัฐบริขาร และ เหรียญ หลวงปู่ตื้อ  อจลธัมโม


ภาพจิตรกรรม พุทธชาดก  ที่จะใช้ตกแต่งพิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ


วิวทิวทัศน์ของตำบลบ้านข่า ที่ระเบียงด้านหลัง  พิพิธภัณฑ์  หลวงปุ่ตื้อ
พิพิธภัณฑ์  หลวงปู่ตื้อ
วัดอรัญญวิเวก  บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  48150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น