ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมวัดน้อยโพธิ์คำ
ชุมชนบ้านน้อยใต้   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000


ถนนบ้านน้อยใต้  จากถนนบายพาส ไป ชุมชนบ้านน้อยใต้
พระใหญ่วัดน้อยโพธิ์คำ   


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พระใหญ่  "  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  "
วัดน้อยโพธิ์คำ  ชุมชนบ้านน้อยใต้  อำเภอเมือง  นครพนมทางเข้าฐานพระใหญ่


ภายใต้ฐานพระใหญ่  เป็นศาลาการเปรียญ


ซุ้มพระปางต่างๆ  ด้านหลังองค์พระใหญ่


มีซุ้ม พระพุทธรูป  ปางประจำวันเกิด  ครบทุกปาง


บันใดทางขึ้น  ไปนมัสการ องค์พระใหญ่
ซุ้มพระ


ด้านหน้าขององค์พระใหญ่  กำลังมีการพัฒนาอาคารสถานที่  โดยเฉพาะการก่อสร้างศาลา 
เพื่อรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนเยาวชน ที่จะมา " ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  "


ศาลาอ่านหนังสือของวัดน้อยโพธิ์คำ


"  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  "

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม  แห่งที่ 3
วัดน้อยโพธิ์คำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


บริเวณด้านหน้า  "  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  "
อาคารเอนกประสงค์  วัดน้อยโพธิ์คำ


สำนักงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดน้อยโพธิ์คำ  ตำบลในเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


ศาลาแห่งนี้  ใช้เป็นที่ศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน
วันนี้  มีการเข้า " ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  " ของกลุ่มโรงเรียนตำบลกุตาไก้
เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธศาสนา  ในเทรนใหม่ " พุทธเดลิเวอรี่ "
มี โรงเรียนบ้านกุตาไก้ , โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  และ  โรงเรียนบ้านนางาม  
ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม


ครูอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลจากกลุ่มโรงเรียนตำบลกุตาไก้  อำเภอปลาปาก
ศาลเจ้าแม่องค์ธรรม  วัดน้อยโพธิ์คำ


ป้าย   "  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "
ครั้งที่  38  ประจำปี  2553   
วัดน้อยโพธิ์คำ  ชุมชนบ้านน้อยใต้  เขตเทศบาลเมืองนครพนม


"  ประกาศบอกบุญ  "
ขณะนี้  ทางวัดกำลังทำการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ แห่งใหม่  ( แต่ยังขาดปัจจัยอยู่บ้าง )
เพื่อรองรับเยาวชนในจังหวัดนครพนม ที่จะมา " ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ " 
เพื่อเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม  แบบเข้าใจง่าย ตามเทรนนิยมของวัยรุ่น ที่วัดน้อยโพธิ์คำ
จึงขอแผ่บุญมายัง พุทธศาสนิกชน ในครั้งนี้ด้วยครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2554 15:28

    ดีมากเลยค่ัะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2555 16:41

    ชอบมากเลยค่ะ

    ตอบลบ