ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดธาตุฝุ่น บ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วัดธาตุฝุ่น
ถนนบายพาส  บ้านน้อยใต้  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


ทางเข้าวัดธาตุฝุ่น  ต้องผ่านหมู่บ้านอัมพร  1  เข้าไปอีก 250 เมตร


หมู่บ้านอัมพร  1  ถนนบายพาส  บ้านน้อยใต้  


วัดธาตุฝุ่น
บ้านน้อยใต้  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
กุฏิพระ วัดธาตุฝุ่น
วัดธาตุฝุ่น  เป็นวัดสร้างใหม่  สภาพที่เห็น บ่งบอกว่ายังขาดปัจจัยอยู่มาก
ศาลาการเปรียญ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่ง
ใครมีศรัทธา  อยากทำบุญ  ก็ขอเชิญครับ


ถนนภายในวัด  ยังเป็นถนนดินแดง


พระธาตุฝุ่น  อยู่ท้ายวัด


พระธาตุฝุ่น สร้างโดยการกองศิลาแลง  ที่ยอดประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
พระธาตุฝุ่น
แท่นบูชา และ คำบูชาพระธาตุฝุ่น


พระธาตุฝุ่น  สร้างขึ้นด้วยสัจจะศรัทธาธรรมในพุทธศาสนา   
ความเรียบง่ายของ ชื่อ และ ภาพที่เห็น  เหมือนจะบอกว่า " แก่น " นั้นสำคัญกว่า  " เปลือก " 


หอพระพุทธรูป  วัดธาตุฝุ่น
ปริศนาธรรม  มีให้เห็นทั่วไปใต้ต้นไม้ในวัด


สภาพความร่มรื่นของวัด  แต่ยังต้องพัฒนาอีกมาก


สัจจะธรรม  หรือ  ปริศนาธรรม  ที่ต้องอ่านหลายๆครั้ง หลายๆรอบ


ถนนบายพาส  อำเภอเมืองนครพนม


ทางเข้า ชุมชนบ้านน้อยใต้  ฟากตะวันตก ของถนนบายพาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น