ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

วัดดำดวน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


วัดดำดวน
เลขที่  59  ถนน รพช. บ้านคำสะอาด - หนองบ่าท่าว 
บ้านเหล่า หมู่  4  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม


ศาลาการเปรียญ  วัดดำดวนด้านหน้าศาลาการเปรียญภายใน  ศาลาการเปรียญ

ลานด้านหน้า  ศาลาการเปรียญ


ลานวัดดำดวน

หอพระ  วัดดำดวน


วัดดำดวน
เลขที่  59  ถนน รพช. บ้านคำสะอาด - หนองบ่าท่าว 
บ้านเหล่า หมู่  4  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม


ลานหน้าวัดดำดวน
ถนน รพช. คำสะอาด -  หนองบ่าท่าว  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม


ถนนสายนี้ มีทั้งฝายน้ำล้น และ สะพานแคบ  ให้เลือกสัญจร
เป็นถนน ที่แปลก และ วิวทิวทัศน์ก็สวยตระการตา


ศาลาริมทาง  ( ถนน รพช. คำสะอาด-หนองบ่าท่าว )   หน้าวัดดำดวน

ถนน รพช. คำสะอาด - หนองบ่าท่าว  ผ่าน บ้านเหล่า  หมู่  4  ตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น