ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี  
บ้านโคกนาดี  หมู่ 6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190
เป็นที่สักการะกราบไหว้บรรพบุรุษของชาวไทโส้บ้านโคกนาดี และชุมชนไทโส้ที่อยู่ใกล้เคียง
จะมีพิธีบวงสรวงศาลปู่เจ้า  ในวันขึ้น  3  ค่ำ เดือน  4   ของทุกๆปีศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี  
บ้านโคกนาดี  หมู่ 6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  นพ .  041  สายโพนสวรรค์ - โพนบก
ศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี  
ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท หมายเลข นพ. 041   สายโพนสวรรค์ - โพนบก  
บ้านโคกนาดี   หมู่  6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190
เทพารักษ์  ศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี


ศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี  
บ้านโคกนาดี   หมู่  6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190


ต้นจำปา  


ต้นจำปา  ที่หน้าศาลปู่เจ้า
จำปา รู้สึกว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีความผูกพันธ์มากกับชนเผ่ากลุ่มน้อยหลายกลุ่ม
ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เมื่อร้อยปีก่อนบ้านโคกนาดี  หมู่  6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190ศาลปู่เจ้าบ้านโคกนาดี  
บ้านโคกนาดี   หมู่  6  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น