ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48100พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
พระอุโบสถ วัดมรุกขนครธรรมจักรหินทราย  ที่หน้าพระอุโบสถวัดมรุกขนครสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
วัดมรุกขนคร
ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมพญานาค  ประจำวัดมรุกขนคร

ตราสัญลักษณ์  "  การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ  50  ปี  "
ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดมรุกขนคร


วัดมรุกขนคร 
ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


วัดมรุกขนคร
วัดมรุกขนคร
ตั้งอยู่บนถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม   ห่างจากจังหวัดนครพนม  35  กม. 
ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48100
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น