ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48100



















พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม






พระมหาธาตุเจดีย์มรุกขนคร 
วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม












พระอุโบสถ วัดมรุกขนคร



ธรรมจักรหินทราย  ที่หน้าพระอุโบสถวัดมรุกขนคร



สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
วัดมรุกขนคร
ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



พญานาค  ประจำวัดมรุกขนคร





ตราสัญลักษณ์  "  การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ  50  ปี  "
ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดมรุกขนคร


วัดมรุกขนคร 
ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


วัดมรุกขนคร




วัดมรุกขนคร
ตั้งอยู่บนถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม   ห่างจากจังหวัดนครพนม  35  กม. 
ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48100




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น