ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดมงคลบุรีศักดาราม บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
วัดนี้ปลอดเหล้าแอลกอฮอล์ทุกชนิดวัดมงคลบุรีศักดาราม บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม

พระใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

                                                           ศาลาการเปรียญของวัด

สิม หรือ โบสถ์ ของวัด


บริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวาง

โรงเก็บเรือยาวของวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น