ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


        " สิม " หรือ พระอุโบสถ ของวัดกลาง มีขนาดไม่ใหญ่ สร้างในรูปแบบที่นิยมกันทางอีสานตอนบนแถบลุ่มแม่น้ำโขง  สันนิษฐานว่า  สร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนอยู่

การใช้ส่วนโค้งที่หน้าต่าง ลูกแก้วปูนและปูนปั้นหัวเสา  แสดงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
หอสรงน้ำ  เอกลักษณ์หนึ่งของวัดในภาคอีสานทางตอนเหนือ

โรงแรมอุดมสุข  โรงแรมแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอท่าอุเทนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น