ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดโพธิ์ไชย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หอสรงน้ำ ที่วัดโพธิ์ไชยพระธาตุ ที่วัดโพธิ์ไชย

ศาลาหลังนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ


1 ความคิดเห็น: