ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดโพนทราย บ้านโพนจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
วัดโพนทราย บ้านโพนจาน  ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทโส้บ้านโพนจาน ณ ที่วัดโพนทราย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์พิพิธภัณฑ์ชุมชนและห้องสมุดวัดโพนทราย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม


เจ้าอาวาสวัดโพนทราย  อาสาเป็นมัคคุเทศน์พาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทโส้


ศาลาการเปรียญของวัดโพนทราย


มีโครงการเรียนรู้ " การทำตุ๊กตาแต่งกายไทโส้ " เพื่อเป็นสินค้าโอทอปของท้องถิ่นในอนาคตท่านเจ้าอาวาสวัดโพนทราย


บรรดากลุ่มสตรีชาวไทโส้บ้านโพนจาน  ที่สนใจการทำตุ๊กตา มาฝึกหัดการทำ ณ ที่ศาลาแห่งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น