ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านคำเกิ้ม

โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม หลังใหม่


เอกลักษณ์ที่สังเกตุได้ ของโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม ก็คือ การใช้สีน้ำเงินหอระฆัง ของโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ
อุโมงกำเนิดพระบุตร
โบสถ์เก่า ว่ากันว่าสร้างมาก่อนสมัยสงครามโลก ตรั้งที่ 2 ภายในโบสถ์เก่า  บรรยากาศยังขลังมลังมะเลืองมาแต่แรกสร้างและให้ความรู้สึกนิ่งสงบพระแท่นบูชาฯ  ตามรูปแบบของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค

สุสานของชาวบ้านคำเกิ้ม  ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทั้งหมด
โครงการทำนาแบบวิถีชาวคริสต์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น