ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดราชเสมา บ้านนาใน หมู่ 1 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


นี่คือ โบสถ์ที่ผอมที่สุดในประเทศไทย มีส่วนกว้างแค่ 4 เมตร 


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2554 19:43

    สุดยยออออออออดดดดดดดดดดด

    ตอบลบ