ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดพระอินทร์แปลง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม
วัดพระอินทร์แปลง  ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม


การก่อสร้างโบสถ์ วิหารและองค์ประกอบอื่นๆ มีรายละเอียดของงานศิลปะมาก


ป้ายอธิบายความเป็นมาของวัดพระอินทร์แปลง


มองเห็นฝั่งลาวอยู่ข้างหน้าวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น