ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

" สิม " หรือ พระอุโบสถ ของวัดเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม

ศาลเจ้าปู่พระชัย ในวัดเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น