ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดมเหศรสุภาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

                   วัดมเหศรสุภาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น