ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น