ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ศาลบรรพบุรุษชาวไทแสก " เดนหวั่งโองมู้ " บ้านอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม

บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง
ศาล " เดนหวั่งโองมู่ " ที่สถิตดวงวิญญานบรรพบุรุษของชาวไทแสกบ้านอาจสามารถ
สภาพภายในศาลเดนหวั่งโองมู่ ในวันธรรมดา


คำอธิบาย " พิธีกินเตษ "


คำอธิบายถึง " โองมู่ " วิญญานบรรพบุรุษ และ " กวนจ้ำ " ผู้บวงสรวงและสื่อสารกับวิญญาน


ในวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี  ชาวไทแสกบ้านอาจสามารถ จะจัดงานประเพณีประจำปี  ที่เรียกว่า พิธีกินเตษ " ถวยเจ้า " หรือ การบวงสรวงดวงวิญญานบรรพบุรุษ  ด้วยอาหารคาวหวานสาระพัดอย่าง  เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาและความกตัญญู  เมื่อบวงสรวงเสร็จก็แสดง " แสกเต้นสาก " โดยลูกหลานชาวไทแสก ปิดท้ายรายการพิธีจะเริ่มในตอนเช้าตรู่ และดำเนินการไปเรื่อยๆจนครบ


หญิงไทแสกอาจสามารถ หน้าศาลเดนหวั่งโองมู่


ภายในศาลเดนหวั่งโองมู่

ไม้แสก ทาด้วยสีแดงคาดขาว จำนวน 5  คู่การแสดง " แสกเต้นสาก " ต่อหน้าศาลเดนหวั่งโองมู่

การแสดง " แสกเต้นสาก " ของชาวไทแสกบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม


การออกร้านจัดนิทรรศการ  แสดงวิถีชีวิตของชาวไทแสก บ้านอาจสามารถ


กินเลี้ยงหลังเสร็จพิธีการบวงสรวงบรรพบุรุษแล้ว

บรรดาลูกหลานชาวไทแสกบ้านอาจสามารถ หมู่ 5


บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2556 23:19

    ช่วยเป็นคำบรรยายภาพด้วยนะคะ ศาล "เดนหวั่วโองมู้" ไม่ใช่ "เดนหวั่งโองมู้" เพราะคำว่า "หวั่ว" ในภาษาแสก แปลว่า "ท่าน" ใช้สำหรับบุคคลที่เคารพนับถือ

    ตอบลบ