ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ศาลบรรพบุรุษ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนมศาลบรรพบุรุษ บ้านสำราญ  ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนมมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ศาลบรรพบุรุษนี้ตั้งหันหน้าไปทิศตะวันออก และตรงข้ามแม่น้ำโขงศาลบรรพบุรุษ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น